19 اسفند 1399
الگوریتم پنگوئن

الگوریتم پنگوئن

تا قبل از سال 2012 و پیش از آنکه گوگل الگوریتم‌های خود را مانند الگوریتم پنگوئن، معرفی یا بروز رسانی کند، از جمله عوامل تاثیر گذار […]
Buy now